Chứng minh tài chính lùi ngày

Chứng minh tài chính lùi ngày là gì? Chứng minh tài chính lùi ngày (CMTC lùi ngày). Là cách để có được sổ tiết kiệm lùi ngày trị giá từ 100 triệu đến hơn vài tỷ đồng và có thời…